Vi spiller kort for at blive klogere på hinanden

af Anne Mette Skovsen

Kender du det, at dine kolleger eller andre, du arbejder sammen med, nogle gange reagerer lidt voldsomt – bliver sure eller lignende – og du sidder tilbage og tænker: Hvad skete der lige der?

Måske kender du det fra dig selv, at du nogle gange bliver lidt trodsig – ”det skal hun sgu’ ikke bestemme”?

I den bedste af alle verdener opfører vi os altid professionelt i et samarbejde, og vi lader ikke vores følelser styre vores adfærd. Men det er bare sjældent, at vi rent faktisk arbejder i den bedste af alle verdener. Vi er uperfekte som mennesker, og ofte står vi i situationer, hvor følelserne får overtaget frem for det rationelle. Og lige dér går det nogle gange i hårdknude med samarbejdet.

Når vi arbejder sammen, lærer vi lige så stille hinandens reaktionsmønstre at kende. Og jo længere, vi arbejder sammen, jo bedre forstår vi, hvordan vi hver især reagerer i forskellige situationer.

Vi ved alle godt, at det er en god idé at forventningsafstemme ved opstarten af et samarbejde, men hvordan gør vi det helt konkret? Plejer du f.eks. at spørge: ”Hvornår føler du dig uretfærdigt behandlet, så du opfører dig lidt mere primitivt?”

Kortspillet DilemmaReaktion er en måde at fremskynde kendskabet til hinanden. Og en måde hvorpå vi ved hjælp af fiktive, men let genkendelige situationer i et kortspil også kan komme til at snakke om noget af det, der måske fylder i hverdagen, men som kan være svært at få italesat.

Vi har talt med Scrum Master Ditte Mølgård Heide-Jørgensen i Bankdata, som anvender spillet både sammen med sine Scrum Master kolleger og til fælles diskussioner mellem Scrum Masters og ledere. Ditte fortæller:

”Vi har haft stor nytte af at bruge dilemmakortene som værktøj omkring ledelsesmæssig håndtering af forskellige svære situationer, der kan opstå på en arbejdsplads. Kortene understøtter samtalen ved at hjælpe os med at belyse, hvordan vi som personer nogle gange er ens og nogle gange er forskellige, og at vi kan reagere forskelligt på den samme situation. På denne måde får vi et godt grundlag for dialogen om, hvordan vi kan håndtere fremtidige situationer på en god måde”.

Ditte fortsætter:

”Når vi bruger dilemmakortene, tager alle for sig selv aktivt stilling til, hvordan de har det med en given situation uden at være påvirket af andres meninger. Alle bliver hørt. Både dem, der allerede vidste, hvad de ville sige, inden de så på kortene, og dem, der ikke lige vidste det, da de får en tænkepause og hjælp til at sætte ord på.”

Hvordan virker kortspillet DilemmaReaktion?

Kortspillet skaber en ramme, hvor vi netop taler om, hvilke følelser og reaktioner konkrete situationer fremkalder i os hver især. Vi får sat ord på, hvad der kan fremprovokere de knap så hensigtsmæssige eller mere teenage-agtige reaktioner, så det ikke er en forudsætning for vores samarbejde, at vi er gode tankelæsere. Herefter har vi større forudsætning for at aftale hensigtsmæssige måder at håndtere problemerne på.

Hvilken værdi giver DilemmaReaktion?

DilemmaReaktion giver spillerne en fælles refleksion ud fra nogle konkrete situationer. Indsigt i vores menneskelige og ofte irrationelle reaktioner kan åbne for en god samtale om, hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden og undgå at træde på hinandens ligtorne, når vi mødes i det virkelige samarbejdes komplekse situationer.

Og har vi én gang – da vi spillede spillet – haft en snak om nogle af vores mindre flatterende sider eller reaktioner, er det så meget lettere at tage hånd om det, når det opstår i hverdagen.

Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238