Styrkede projektledere på tegnestuer

Om kurset DK

Målgruppe

Målgruppen for dette kursus er arkitekter, byggearkitekter, landskabsarkitekter og andre, der arbejder i og med arkitektonisk praksis. Undervejs bringes perspektiver fra de mange forskellige aktører i projekterne i spil og udforskes.

Praktisk info

Uddannelsen strækker sig over 5 enkelte dage + en times individuel sparring i slutningen af forløbet. Inden opstart udfylder hver deltager egne læringsmål, som vi kobler til gennem forløbet. Dette kan give anledning til mindre justeringer i programmet.

Næste forløb starter i august 2024 og finder sted på følgende dage:

Dag 1: 26. august
Dag 2: 11. september
Dag 3: 3. oktober
Dag 4: 28. oktober
Dag 5: 20. november

Tid og sted

MBK Mødecenter

Pris

17.500,- ex. moms for kursus, materialer og en individuel sparringsseance i slutningen af forløbet

Tilmelding

Skriv eller ring til Anne Mette Skovsen på [email protected] eller 2093 3515 - også blot hvis du vil vide mere

Formål

Kurset vil give dig en værktøjskasse til at planlægge og udføre kreative projekter på en tegnestue – i en ofte kompleks hverdag med mange samarbejdspartnere, der kan have modsatrettede interesser.

Udbytte

  • Du kan bruge ’projektsproget’ og har styr styr på hvad interessenter, milepæle og styregrupper er
  • Større tydelighed om, hvordan brugen af metoder og værktøjer kan skabe større overblik over og bedre struktur på et projekt – også på tværs af forskellige aktører i byggeriet
  • Praktisk erfaring med at anvende de vigtigste projektledelsesværktøjer, så du kan gå direkte hjem og bruge dem i egne projekter med dine kolleger.
  • Indblik i hvilke parametre du skal bruge for i praksis at kunne styre dit projekt med fokus på kommunikation, forventningsafstemning, afvigelseshåndtering og kontraktstyring
  • Øget forståelse for hvad der motiverer, hvordan du får opbygget et team og for hvordan du
    påvirker dine nøgleinteressenter
  • Indsigt i betydningen af egen lederrolle for projektets succes, herunder konflikthåndtering.

Indhold

Dag 1 – Projektets rammer
– Projekters kendetegn og udfordringer samt behovet for beslutninger
– Roller og ansvar i projekter – teori versus praksis
– At sætte mål og retning i projektet, forventningsafstemning med relevante aktører

Dag 2 – En fælles tidsplan
– Nedbrydning, milepælsplanlægning og estimering
– Fokus på interessent- og risikobilledet samt håndtering heraf
– At få teamet med og uddelegering

Dag 3 – Styring af projektet
– Planen møder virkeligheden – gode styrings- og opfølgningsrutiner
– Afvigelseshåndtering, dokumentation og re-planlægning

Dag 4 – Rollen som leder
– Leder eller manager – egne styrker og udviklingsfelter
– Ledelse af relationer og samarbejde – herunder kommunikation

Dag 5 – Konfliktforebyggelse og -håndtering
– At håndtere og navigere i et felt med stort konfliktpotentiale
– Håndtering af egne dilemmafyldte situationer
– Afrundende refleksion og næste skridt

Form

Kurset forløber over fem hele dage med cirka 2-3 uger imellem. I perioden mellem modulerne opfordrer vi til, at du prøver at bruge elementer fra kurset for på den måde at få indøvet nogle af kursets værktøjer i hverdagen. Formen på kurserne er dialogisk med korte oplæg, øvelser og plenum.

 

 

Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238