NIRAS

Afsæt

Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS arbejder løbende og professionelt med at styrke kompetencerne hos deres projektledere, som er nøglepersoner i deres forretning. I den forbindelse har organisationen i 2021/2022 valgt at sætte fokus på at styrke det tværorganisatoriske samarbejde på projekterne, bl.a. gennem etableringen af et globalt talentprogram for 20 udvalgte projektledertalenter.

Hvad gjorde vi

Indledningsvis designede vi uddannelsen gennem møder med ledelsen, erfarne projektledere, kvalitetsenheden, læringseksperter og HR. Det stod os hurtigt klart, at uddannelsen skulle struktureres med både online og fysiske sessioner. For at få gjort programmet praksisnært og mest effektfuldt, valgte vi at bruge en del interne oplægsholdere suppleret med inspiration fra Modus+, som også er facilitator på hele programmet.

For at styrke effekten af programmet er der for hver enkelt deltager udpeget en rollemodel/mentor, samtidig med at der løbende arbejdes med personlige lærings- og udviklingsplaner. Mellem modulerne gennemføres læringsgruppe-seancer, hvor der arbejdes fokuseret med personlig udvikling og praksisnær læring på egne opgaver.

Hele programmet løber 12 måneder og sluttes af med en individuel samtale med os samt en præsentation i egen afdeling af, hvad den enkelte deltager har fået ud af forløbet.

Hvad kom der ud af det

Det er endnu for tidligt at evaluere fuldstændig på indsatsen, men halvvejs har vi opnået at styrke det globale samarbejde blandt projektledere på mange lokationer. Der er også opnået en dybere fælles forståelse for NIRAS’ forretning og for de metoder og principper, som ligger til grund for NIRAS’ professionelle tilgang til projektledelse.

Vigtigst af alt er der skabt et stærkt netværk blandt deltagerne, som fremadrettet vil sikre en langvarig udvikling af den enkeltes projektlederkompetencer, både ledelses- og styringsmæssigt.

Vi har gennem mange år brugt Christian som underviser og facilitator på diverse projektlederkurser. Han har en stor forståelse for NIRAS’ værdier og principper for god projektledelse og er en stærk sparringspartner til udvikling af nye uddannelsesmetoder og -programmer. Samtidig har hans evne til at formidle både tydeligt, engagerende og underholdende været væsentlig for deltagernes tilfredshed med kurset og deres efterfølgende udbytte, når ny læring skal implementeres.
Sine SkovNIRAS
  • Tværgående samarbejde
  • Kompetenceudvikling af projektledere
  • Talentudvikling og fastholdelse
Kontakt os for at høre mere
Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238