Arbejdsmiljø København

Afsæt

Arbejdsmiljø København (AMK) er en organisation med fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere og med en del komplekse projekter og større opgaver med mange forskelligrettede interessentperspektiver.

Ledelsesgruppen valgte at igangsætte et forløb sammen med Modus+ med henblik på at give fælles sprog om og værktøjer til at drive projekter og større opgaver godt i mål.

Hvad gjorde vi

Dialogen med AMK viste, at der var to målgrupper blandt medarbejderne – dem, der allerede havde en projektlederværktøjskasse, og dem, der endnu ikke havde. Vi designede et kort forløb til hver af målgrupperne med fokus på konkrete værktøjer til planlægning og styring af såvel projekter som større, komplekse opgaver.

Vi skabte undervejs rum til debat og refleksion om, hvordan rammebetingelser for AMKs arbejde giver hhv. benspænd og løftestænger i arbejdet. Dette tog vi med som input til det parallelle arbejde med ledergruppen for at give dem mulighed for at skubbe på, følge op og justere. Alt sammen med henblik på at gøre hverdagens projektarbejde så let og værdiskabende som muligt.

Resultat

Det fælles sprog og forståelse for værktøjskassen har givet nogle bedre dialoger i hverdagen – bl.a. om projekttrekanten. Og brugen af en enkelt one-pager-projektbeskrivelse har givet større tydelighed om opgaverne, ressourcetræk og effekt.

En fælles forståelse for roller og ansvar har tydeliggjort, hvad det indebærer at påtage sig projektlederansvaret, og ledelsesgruppen har ligeledes fået større klarhed over, hvordan de påtager sig rollen som projektejer.

Jeg var knap mødt ind i loungen i morges, før de første stod der og ville vende projektledelse…. Og PUF sagde det – et væld af input ift. hvor vildt godt kurset er og hvor dygtigt, du går til det hele på, gode snakke, refleksioner osv. Jeg er helt rørt af glæde over et så stort fælles projekt ser ud til at lande så godt. Du er en stjerne.
Annemette HammerAMK
  • Fælles sprog og forståelse
  • Klarere roller og ansvar for både ledere og medarbejdere
  • One-pager projektbeskrivelse
Kontakt os for at høre mere
Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238