Alhambravej Tandlægerne

Afsæt

Tandlægerne på Alhambravej er en succesfuld tandlægeklinik med dygtige og dedikerede medarbejdere. Gennem en stykke tid havde der dog været lidt uro i personalegruppen til trods for at ledelsen havde lavet forskellige tiltag ift. at styrke trivslen og fagligheden. Ledelsen på klinikken havde et oprigtigt ønske om at komme til bunds i, hvad det handlede om – og allierede sig derfor med os.

Hvad gjorde vi?

Indledningsvis gennemførte vi en klassisk (anonym) spørgeskemaundersøgelse, hvor analysen af besvarelserne blev brugt som afsæt for korte møder mellem hver enkelt medarbejder og en konsulent. Møderne gav hver enkelt medarbejder mulighed for at sætte ord på, hvordan de oplevede trivslen og arbejdsmiljøet på klinikken – og gav os mulighed for at spørge ind til og undersøge de områder, der stak lidt ud i spørgeskemaundersøgelsen.

Med afsæt i møderne afholdt vi efterfølgende en workshop for hele klinikken, hvor vi hjalp med at skabe rum til og få sat alt det på dagsordenen, som der var behov for at få snakket om. Workshoppen mundede ud i aftaler om, hvad der skulle arbejdes mere med – og vi hjalp med, at det hidtil usagte kom frem i lyset, så der kunne snakkes åbent om det, hvilket skabte større klarhed og gennemsigtighed for medarbejderne. Det betød også, at ledelsen havde noget meget konkret at gå videre med og følge op på.

Resultat

Kommunikationen fra ledelsen er efterfølgende blevet bedre og tydeligere - og stemningen er generelt forbedret. Alle er blevet meget bedre til at anerkende, acceptere og italesætte de forskellige perspektiver, der er i mange sager – og dette forebygger i høj grad potentielle småkonflikter og misforståelser.

De forskellige roller på klinikken - og det ansvar, der er knyttet til dem – er blevet tydeligere, hvilket igen gør det lettere at adressere de emner, der skal tages stilling til og de opgaver, der skal løses.

Der er genskabt en tillid til, at ledelsen handler i bedste mening – også når de træffer svære beslutninger. Og sidst men ikke mindst er klinikledelsen blevet klogere og bevidste om, at de er på rette vej rent ledelsesmæssigt.

I ledelsen fik vi en god forståelse for, hvad vi gjorde rigtigt - og hvor vi kunne blive bedre.
Lise Gaugain, KliniklederAlhambravej Tandlægerne
Processen var med til at åbenbare og tydeliggøre nogle usagte ting mellem medarbejderne, hvilket styrkede forståelsen for hinanden - og dermed også samarbejdet.
Lise Gaugain, KliniklederAlhambravej Tandlægerne
  • Trivselsundersøgelse
  • Individuelle samtaler med medarbejderne
  • Workshop med fokus på samarbejde
  • Konkrete aftaler om det fremtidige samarbejde
Kontakt os for at høre mere
Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238