AKF

Afsæt

AKF er et succesfuldt ejendoms- og investeringsselskab, der udvikler og driver erhvervs- og boligejendomme. De seneste år har koncernen vækstet meget, hvilket i en periode påvirkede det tværgående samarbejde i ikke hensigtsmæssig retning – en tendens vi ofte ser, når mindre virksomheder vokser sig større og organisatoriske skel (siloer) bliver tydeligere.

Meget af samarbejdet i koncernen er bundet op på større udviklingsprojekter. Og resultatet af disse projekter (typisk bygninger) skal i de fleste tilfælde administreres og driftes af selskabets egne medarbejdere. Direktionen havde et ønske om at modne medarbejderne projektmæssigt, styrke samarbejdet på tværs og dermed også styrke trivslen i selskabet – og vi igangsatte derfor en større indsats.

Hvad gjorde vi

Vi gennemførte otte workshops (en vekslen mellem heldags og halvdags), hvor kompetenceudvikling og organisationsudvikling gik hånd i hånd. Formen var dialogisk og diskuterende ift. eksisterende og ønsket praksis og samtidig hands-on, så projektlederne og ledelsen aktivt undervejs reflekterede over og forholdt sig til egen adfærd. Løbende en-til-en sparring med projektlederne om egen projektledelsespraksis samt støtte til facilitering og projektledelse foregik ugentligt under hele forløbet.

Indhold på de forskellige workshops var klassiske planlægningsværktøjer som eksempelvis målsætning, milepælsplan, interessent- og risikoanalyse samt estimering. Projektorganisering med roller og ansvar fyldte også en del samtidig med at facilitering og mødeledelse også indgik. Vi evaluerede (sammen med ledelsen) løbende på de forandringer i adfærd og samarbejde, der skete undervejs

Resultat

Vi kunne undervejs meget hurtigt konstatere, at der skete noget ift. måden, andre afdelinger blev involveret mere, tidligere og tydeligere, og der blev i resten af organisationen givet udtryk for, at der var sket forandringer/forbedringer i det tværgående samarbejde. Der bliver nu oplevet færre frustrationer og mere smidige overgange samt større klarhed over rollerne i projekterne og opgaveløsningerne.

Ledelsens/styregruppernes rolle blev også skærpet som en del af forløbet – og i det hele taget var de workshop-seancer, hvor ledelsen deltog sammen med projektlederne, utrolig udbytterige ift. at skabe en fælles forståelse og retning.

Den måde, Anette kommer ind i en organisation på og skaber kontakt til medarbejdere på alle niveauer, er meget tillidsvækkende og er med til at gøre det trygt for medarbejderne at åbne sig. Det har haft stor betydning for, at vi har fået en ordentlig forståelse for de udfordringer, der har været i vores virksomhed.
Ino Dimsits, Adm. direktørAKF
Anette har formået at sætte fingeren på de ømme punkter på den helt rigtige måde og har således hjulpet os med at få ændret på de problematikker, der er opstået, som følge af vores ekspansive vækst.
Ino Dimsits, Adm. direktørAKF
  • Tværgående samarbejde
  • Roller og ansvar i projekter
  • Individuel sparring i kombination med workshops
  • Kompetenceudvikling af projektledere
Kontakt os for at høre mere
Spørgsmål?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker et samarbejde eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ring på: +45 2226 3238