Anette Kristensen

 

anette_bw

ank@modusplus.dk
+45 2684 6444


Jeg er optaget af, hvordan vi ved hjælp af små ændringer i hverdagen kan skabe noget større og helt anderledes – både i vores privat- og arbejdsliv. Derfor brænder jeg for at hjælpe folk med at lykkes. Jeg elsker at se tiøren falde, når koden pludselig knækkes. Og så holder jeg meget af ordsprog

Med min erfaring fra mange forskellige organisationer trækker jeg de metoder frem, der kan hjælpe det enkelte team og den enkelte medarbejder med at opnå de rette kompetencer – som midlet til at skabe større arbejdsglæde og bedre resultater.
 
Jeg har et stærkt fokus på kommunikation som middel til at implementere blivende forandringer. Jeg bruger empati, nysgerrighed, nærvær og humor til at skabe tryghed og en god stemning – og min kernekompetence er procesdesign og –facilitering sammen med udvikling af projektarbejdsformen i  organisationer – på alle mulige måder. Min arbejds- og undervisningsform er involverende og dialogbaseret – og det er afgørende for mig, at det vi har gang i, kan omsættes til praksis.


linkedin_black

Anne Mette Skovsen

 

annemette_bw

ams@modusplus.dk
+45 2093 3515


Jeg tror på, at vi alle har et uforløst potentiale for at lykkes endnu bedre i vores hverdag. Det betyder, at jeg er optaget af at hjælpe mennesker og organisationer med at se og overkomme nogle af de barrierer, der udfordrer. Jeg bidrager til indsigt, erkendelser og styrkede kompetencer, som giver både bedre samarbejde og opgaveløsning. Jeg møder folk i øjenhøjde og bygger ovenpå derfra. 

Jeg skaber løsninger og udvikling i udfordrende dialoger med kunder og deltagere, og nyder, når jeg får feedback om, at jeg ikke er den typiske bedrevidende konsulent. Mit kerneområde er etablering og videreudvikling af projektarbejdsformen samt procesfacilitering.


linkedin_white

Christian Berg Larsen

 

christian_bw

cbl@modusplus.dk
+45 2226 3238


Jeg brænder for at gøre det svære lidt nemmere. Når det virkelig lykkes og et menneske eller en organisation har succes med det, de har svært ved at lykkes med, så glædes jeg oprigtigt. Jeg brænder for at skabe forandringer i organisationer og nyder at være vedholdende og udfordrende – selv når det er allersværest.

Mere specifikt brænder jeg for at hjælpe projektfolket med at finde de nye og ubetrådte stier som leder hen til det mål, de ønsker at nå. Jeg tror på, at der i den danske projektkultur er et enormt uforløst potentiale, som jeg gerne vil være med til at forløse.

Jeg udforsker nysgerrigt den kontekst, mine kunder befinder sig i, og søger at samskabe de bedste løsninger til gavn for borgerne, kunderne eller medlemmerne. Ofte inviteres jeg ind i et løsningsrum, når kunderne har set en del af lyset og har erkendt behovet for hjælp. Det kan være både i form af træning, sparring, vejledning og rådgivning.


linkedin_white

CVR: 38178563